We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Direktiivide vastavuskleebised

Valikus on erinevate direktiivide vastavuskleebiseid, näiteks CE, RoHS, WEEE ja muud etiketid.

CE märgistus

CE märgiga tähistatakse tooteid, mis vastavad Euroopa Liidu tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanõuetele ja kindlustavad ohutuse selle toote tarbijale.

RoHS märgistus

RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) kleebis pannakse toodetele, mis vastavad toksilisi aineid sisaldavate elektri- ja elektroonikatoodete müüki keelavale direktiivile.

China RoHS märgistus

China RoHS märgiga markeeritakse tooted, mis lähevad Hiina turule ning vastavad Hiinas kehtivatele toksiliste ainete sisalduse nõuetele ning on ohutud keskkonnale.

WEEE märgistus

WEEE (Waste from Electrical & Electronic Equipment) direktiiv reguleerib toote käitluse ja kogumise pärast toote eluea lõppemist. Tooteid, millele on WEEE märk peale pandud, ei tohi visata olmejäätmete prügikasti, vaid need tuleb viia selleks ettenähtud kogumiskohta.

Võta ühendust!