We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Etiketid - WEEE märgistus

WEEE märgistus

WEEE (Waste from Electrical & Electronic Equipment) direktiiv reguleerib toote käitluse ja kogumise pärast toote eluea lõppemist. Tooteid, millele on WEEE märk peale pandud, ei tohi visata olmejäätmete prügikasti, vaid need tuleb viia selleks ettenähtud kogumiskohta.

Võta ühendust!