We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Garantiikleebised

Garantiikleebiseid kasutatakse juhtudel, kus ei tohi olla võimalik etiketi eemaldamine ilma jälge jätmata. Valikus on nii jälgi jätvad, purunevad kui ka veekahjustust näitavad etiketid.

Eemaldamisel jälge jätvad etiketid

Jälge jätvaid etiketimaterjale pole võimalik märki maha jätmata eemaldada. Samuti pole sellist etiketti võimalik tagasi panna, ilma et poleks aru saada, kas kleebis on eemaldatud.

Indikaatormaterjalid

Indikaatormaterjalid muudavad värvi, kui etiketile satub vett. Kasutatakse juhtudel, kus on vaja teada, kas komponent on riknenud veekahjustuste tagajärjel.

Kergesti purunevad etiketid

Kergesti purunevaid materjale kasutatakse kohtades, kus ei tohi võimalikuks saada kleebisetiketi tervelt eemaldamine, mis võimaldaks kasutada etiketti uuesti või paigaldada seda mujale.

Võta ühendust!