We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Etiketid - China RoHS märgistus

China RoHS märgistus

China RoHS märgiga markeeritakse tooted, mis lähevad Hiina turule ning vastavad Hiinas kehtivatele toksiliste ainete sisalduse nõuetele ning on ohutud keskkonnale.

Võta ühendust!