We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Etiketid - CE märgistus

CE märgistus

CE märgiga tähistatakse tooteid, mis vastavad Euroopa Liidu tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanõuetele ja kindlustavad ohutuse selle toote tarbijale.

Võta ühendust!