We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Etiketid - Staatilise elektri kaitseks

Staatilise elektri kaitseks

Kuna staatiline elekter võib rikkuda komponendi, siis selle kaitseks on välja töötatud spetsiaalsed materjalid, mis ei lase etiketi eemaldamisel alusmaterjalilt ja paigaldamisel komponendile staatilisel elektril tekkida.

Võta ühendust!