We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Trükiplaadile ja komponentidele

Elektroonikatööstuses kasutatavad eri komponendid on üldjoontes väga väikesed. Seetõttu peavad trükiplaadile sobivad etiketid olema samuti väikesed ning vahel ka kuumakindlad või staatilise elektri vastased.

Kuumakindlaid etikette kasutatakse komponentidel, mis pärast etiketi peale panemist lähevad väga kuuma keskkonda, näiteks jootmisse. Vastavad materjalid kannatavad temperatuuri kuni +350 C.

Elektroonikatööstuses kasutatavad eri komponendid on üldjoontes väga väikesed, seetõttu on selle jaoks ka juba standardis olemas väga väikeseid kleebiseid, külje pikkus võib olla isegi 3 mm.

Kuna staatiline elekter võib rikkuda komponendi, siis selle kaitseks on välja töötatud spetsiaalsed materjalid, mis ei lase etiketi eemaldamisel alusmaterjalilt ja paigaldamisel komponendile staatilisel elektril tekkida.

Eemaldatavaid etikettide materjale kasutatakse ajutiseks markeerimiseks, kus etiketid eemaldatakse pärast mingit tööetappi. Sellised materjalid ei jäta pärast eemaldamist komponendile liimijälgi.

Võta ühendust!