We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Cab a4+ etiketiprinteri lisatarvikud

Printeri tarvikud

Cab a4+ võimaldab kasutada mitmeid lisatarvikuid. Kasutades nuga või perforaatorit, saab lõigata/perforeerida rullis olevaid etiketimaterjale sobivasse pikkusesse. Trükitud etiketid saab tagasikerijaga taas mugavasse rulli keerata või stackeri abil virna lasta tõsta.

Võta ühendust!