We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Kergesti purunevad etiketid

Kergesti purunevad etiketid

Kergesti purunevaid materjale kasutatakse kohtades, kus ei tohi võimalikuks saada kleebisetiketi tervelt eemaldamine, mis võimaldaks kasutada etiketti uuesti või paigaldada seda mujale.

Võta ühendust!