We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Üldmarkeerimise etiketid

Üldmarkeerimise etiketid on näiteks toodete pakkidel kasutatavad aadressid, informatsioon paki käsitlemiseks või lihtne juhend toote kasutamise ja info toote enda kohta.

Pakenditel kasutatavad etiketid on üldjoontes suhteliselt lühikese elueaga ning nad ei pea vastu pidama väga rasketele tingimustele, näiteks pakkide aadressid, paki käsitlemisinfo või info toote kohta.

Võta ühendust!