We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Torumarkeering

Ohtliku aine mahuti ja neid sisaldav torustik peab olema markeeritud vastava piltkirja või tingmärgi ja kirjaga. Lisaks tuleb märgistada ka ohtliku aine voolusuund torustikus. Torumärgistusi on võimalik sobiva printeri abil teha ka ise.

Vaata kataloogi

Eri riikides on erinevate ainete tähistamiseks kasutatud erinevaid värve. Kui meeskond koosneb eri rahvustest, on targem märgistada rahvusvaheliste tähiste ja sümbolitega, mis on kõigile üheselt mõistetavad.

Maal ja merel kasutatavatel värvidel tuleb teha selget vahet, kuna need on erineva tähendusega. Kui maa peal tähistab sinine värv õhku, siis merenduses kasutatakse seda värvi puhtale veele.

Võta ühendust!