We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Torumarkeering - Merendusse

Merendusse

Maal ja merel kasutatavatel värvidel tuleb teha selget vahet, kuna need on erineva tähendusega. Kui maa peal tähistab sinine värv õhku, siis merenduses kasutatakse seda värvi puhtale veele.

Värvigrupi põhivärvile lisandub erivärv mis näitab gruppi kuuluva aine alamliiki, näiteks punane-sinine-punane märgib tulekustusainet, milleks on puhas vesi, sinine-roheline-sinine tähistab külma puhast vett jne.

Täiendava tekstiga markeeringud hoiavad ära segadused, mis puudutavad torudes sisalduvat ainet ja näitavad aine voolu suuna.

Võta ühendust!