We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Tööohutus

Tööohutus ja eriti tööõnnetuste vältimine on elulise tähtsusega. Töötajate tervis ei ole koht, kus riske võtta. Seega on töökeskkonna spetsialistide jaoks oluline identifitseerida ohuallikad, et töötajate tervis ja elu poleks ohtu seatud.

Leiame sobivad lahendused töökeskkonna paremaks ja turvalisemaks muutmiseks märgistamise (ala- ja torumarkeeringud, ohutussildid, -märgid ,-viidad) ning kaitsevahendite (“Lukusta ja märgista”, inspekteerimisvahendid, turvapehmendused jne) abil.

Tööohutuses on olulisel kohal tööõnnetuste vältimine. Selleks on välja töötatud spetsiaalne LO/TO programm – lukusta ohuallikad ja märgista tegevusjuhistega.

Korrektne ohutusmärgistus näitab lugupidamist oma töötajatesse ja klientidesse, kuid erinevate nõuete määruste ja seaduste rägastik on lai. Aitame vajalike ohutusmärkide ja viitadega turvalisema töökeskkonna saavutamiseks.

Ohtliku aine mahuti ja neid sisaldav torustik peab olema markeeritud vastava piltkirja või tingmärgi ja kirjaga. Lisaks tuleb märgistada ka ohtliku aine voolusuund torustikus. Torumärgistusi on võimalik sobiva printeri abil teha ka ise.

Alamarkeering sisaldab endas kõike alates eriti vastupidavatest põranda markeerimisteipidest ja märkidest kuni helendavate märkide ning libisemiskaitseni. Vaata ka põrandate märgistamise juhendit!

Scafftag on efektiivne ja käepärane lahendus seadmete ja töövahendite inspekteerimiseks. See sisaldab laias valikus erilisi hoidikuid ja kontroll-lehti, et seadmete ja töövahendite inspekteerimine oleks mugav ja tõhus. Nii on maksimaalne turvatunne ka seadmete kasutajal.

Võta ühendust!