We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Darba drošība

Darba drošībai un, jo īpaši, negadījumu novēršanai ir milzīga nozīme. Darbavietai nav jābūt vietai, kur darbinieki riskē ar dzīvību vai veselību. Tāpēc darba vidē ir būtiski identificēt apdraudējumu avotus, lai darbinieki varētu no tiem izvairīties.

Esam atraduši piemērotus risinājumus, lai darba vidi padarītu drošāku un labāku – gan ar atbilstošiem marķējumiem (teritorijas un cauruļvadu marķēšana, drošības zīmes, norādes), gan aizsarglīdzekļiem („Noslēdz un marķē“, pārbaudes rīki, drošības polsterējums u.c.).

Proper safety labelling shows respect to the employees and customers, but there are a lot of regulating laws. With our safety signs, you can have a much safer work environment.

Avoiding work-related accidents is a very important part of the work safety. We have a special LO/TO system to achieve that. Just lock the sources of danger and mark them with instructions.

Containers and pipes of dangerous substances must be marked with the corresponding sign or text. The direction of the flow must also be clear.

Area marking includes everything from extra durable floor marking tapes to luminescent signs and anti-skid materials.

Scafftag is an effective and convenient solution for vehicle, tool and device inspections. It includes a wide variety of special holders and card to ensure maximum safety for everyone involved.

Võta ühendust!