We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Ohutusmärgid, sildid, viidad

Korrektne ohutusmärgistus näitab lugupidamist oma töötajatesse ja klientidesse, kuid erinevate nõuete määruste ja seaduste rägastik on lai. Aitame vajalike ohutusmärkide ja viitadega turvalisema töökeskkonna saavutamiseks.

Vaata kataloogi

Evakuatsiooni- ja esmaabimärgid juhatavad inimesed selgelt ja kiiresti õigesse kohta, kas siis hoonest välja, kogunemis- või esmaabipunkti. Evakuatsioonimärke tuleb panna palju ja ka piisavalt kõrgele, et need oleks igast asukohast nähtavad. Märgid on saadaval ka järelhelendavatena, et need oleksid nähtavad ka pimedas. Lisaks saad kasutada pimedas helendavat teipi, et luua turvaline tee hädaväljapääsuni.

Tuleohutusmärkide õige kasutamine aitab tule levikut kiiresti takistada, kuna töötajad ja külastajad teavad täpselt, kuidas hädaolukorras käituda. Märgid peaksid nähtavuse suurendamiseks olema paigaldatud piisavalt kõrgele.
Pimedas helendavad märgid aitavad ka elektrikatkestuse korral õigesti talitada.

Ohumärgid annavad personalile teada ohtlikest tingimustest. Tavaliselt kollast värvi märgid annavad teada, et läheduses on oht (elekter, kukkumine, radiatsioon jne), mis võib tekitada kehavigastusi või isegi surma. Märgid on saadaval ka pimedas helendavatena.

On tähtis piirata juurdepääsu teatud kohtadesse, mingitele masinatele või osadele inimestele. Tihti tuleneb see piirang turvalisuse tagamise vajadusest, kuid vahel on põhjuseks ka lihtsalt privaatsus. Siin tulevad appi keelumärgid. Osad märgid on saadaval ka pimedas helendavatena.

Kohustusmärgid on mõeldud selleks, et anda nii töötajatele kui ka külalistele edasi vajalik informatsioon, kuidas ja milliste tegevuste kaudu enda ohutus tagada. Märgid on saadaval ka pimedas helendavatenda.

Kõrge kvaliteediga pimedas helendavaid märke saab kasutada vahekäikude ja takistuste selgeks märgistamiseks pimeda aja ning elektrikatkestuse korral. Need laevad ennast ise täis ega vaja hooldust. Evakuatsiooniplaan võimaldab ohu korral töötajatel turvaliselt väljuda. Kui terve hoone on pime, siis on hea nähtavusega märgistus oluline. Nii jõuavad kõik ilma vigastusteta kiiresti välja.

Hädaolukordi tuleb praamidel, laevadel ja tankeritel tihti ette. Need on ootamatud ja ettearvamatud ning vajavad kiiret reageerimist, et nii töötajate kui külastajate turvalisust tagada. Seetõttu on vajalik selge märgistus.

Merendusse mõeldud märgid on valmistatud spetsiaalselt raskeid tingimusi arvesse võttes ning on paindlikud, kuid samal ajal kõrgekvaliteedilised.

Märgi kuju – ring või ristkülik.
KEELUMÄRGISTUS

Märgi kuju – kolmnurk
OHU- ja HOIATUSMÄRGISTUS

Märgi kuju – ristkülik
EVAKUATSIOON, ESMAABI

Võta ühendust!