We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Tuleohutusmärgid

Tuleohutusmärgid

Tuleohutusmärkide õige kasutamine aitab tule levikut kiiresti takistada, kuna töötajad ja külastajad teavad täpselt, kuidas hädaolukorras käituda. Märgid peaksid nähtavuse suurendamiseks olema paigaldatud piisavalt kõrgele.

Pimedas helendavad märgid aitavad ka elektrikatkestuse korral õigesti talitada.

 

Võta ühendust!