We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Keelumärgid

Keelumärgid

On tähtis piirata juurdepääsu teatud kohtadesse, mingitele masinatele või osadele inimestele. Tihti tuleneb see piirang turvalisuse tagamise vajadusest, kuid vahel on põhjuseks ka lihtsalt privaatsus. Siin tulevad appi keelumärgid.

Osad märgid on saadaval ka pimedas helendavatena.

Võta ühendust!