We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus - Tõkkepoom

Tõkkepoomid

Tõkkepoomid on olulised, et takistada reostuse edasiliikumist lainetega tuule abil. Tugevad PVC tõkkepoomid saab omavahel kinnitada alumiiniumist ASTM kinnitustega.

Tõkkepoomid koosnevad kahest osast: veepealne ujuv osa ja veealune kardina osa.

Sellised tõkkepoomid on suurepärased samasoppide, jõesängide, muulialade sulgemiseks, et reostus kaugemale avavetesse ei satuks.

Selline valmisolek peab olema kõigil sadamatel ning vee- ja rannikuäärsetel tehnoparkidel.

Lisaks tõkke- ja merepoomidele kuuluvad rannikuala päästevahendite hulka ka lindid ja võrgud. Viimased on mõeldud väga raske õli korjamiseks.
Trossiga võrgud on 15 m trossi küljes iga poole meetri tagant. Need on ülikõrge õliimavusega kuni 60 korda oma kaalust ehk ca 200 kg rasket õli.

Võta ühendust!