We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Lockout/Tagout - Lukusta ja märgista sildid

Sildid

Igale lukule on võimalik kinnitada ka informatiivne silt olulise infoga:

  • Kes hooldustöid teostab?
  • Kui kaua hooldustööd kestavad?
  • Ohutusjuhised hooldustööde ajaks.

Info edastajatena ohuallikate juures sobivad kasutamiseks ka Scafftag tooted.

Võta ühendust!