We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Alamarkeering - Märgista minimaalselt

Minimalistlik märgistus

Kokkuhoidlik ning efektiivne asukohtade märgistamise võimalus. Visuaalselt kergesti jälgitavad ja mõistetavad kujundid aitavad hõlpsasti luua korda tootmisruumides ning ladudes. Lai värvivalik võimaldab luua oma süsteeme.

Minimalistlik märgistus L“L” kujund aitab märgistada nurgakohti.
Minimalistlik märgistus +“+” märgistus näitab märgistatud alade ristumiskohti.
Minimalistlik märgistus T“T” näitab keskmist jaotumist eraldatavate alade vahel.

 

Võta ühendust!