We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Chemtag kemikaalide inspekteerimisvahend

Chemtag

Chemtagi abiga on lihtne inspekteerida erinevaid kemikaale. Nii sisukaart kui ka hoidik sobivad nii väli- kui sisetingimustesse.

Kemikaalide inspekteerimine välitingimustes

Kemikaalihoidlad ja kemikaalilaod saab kergesti muuta visuaalselt hallatavaks.

Kemikaalikaardil on selgelt loetavad:

 • ohutusjuhised,
 • tegevusjuhised,
 • käitumisjuhised õnnetuse korral,
 • inspekteerimise ja kontrollide läbiviimised,
 • kontrollimiste eest vastutava isiku kontaktandmed.

Kemikaalide inspekteerimine sisetingimustes

Kemikaalide riiulid ja laod peavad olema varustatud kemikaalide ohutuskaartidega. Chemtagi abiga on võimalik luua kord ja süsteem kerge vaevaga.

Tööõnnetuse korral saate Chemtagi kemikaalikaardi kaasa anda ka kiirabitöötajatele, siis on kergem määrata õiget ravi, sest arstid teavad täpselt, millise kemikaaliga kokkupuude oli.

Chemtag abiga saate:

 • paremini hallata inspekteerimise protseduure ,
 • paraneb ohutusalane kommunikatsioon.

Kemikaalikaart

Tugevast plastikust, talub nii väli- kui sisetingimustest tulenevaid suuri temperatuurimuutuseid ja kokkupuuteid erinevate kemikaalidega. Kahepoolselt täidetav, esimesel küljel on ohutus- ja tegevusjuhised ning pöördel inspekteerimiskord, tarnija või tootja info jne.

Kemikaalikaardil on kirjas:

 • kemikaali nimi ja koostisosad,
 • detailne info ohtude kohta,
 • nõutavad isikukaitsevahendid,
 • tegevusjuhised hädajuhtumi korral,
 • tootja/tarnija kontaktandmed,
 • utiliseerimisjuhised,
 • esmaabiosutaja kontaktandmed töökohas.

Kemikaalikaardi hoidik

Hoidik on piisavalt suure avausega, seda on võimalik paigaldada ümber torude ja kraanide või kinnitada juhtmevitstega soovitud kohale.

Kemikaalkaardi hoidikul on hoiatus ja keelumärge, mis annab selged korraldused käitumiseks.

Kemikaalikaardi mõõdud: 193 mm x 144 mm.
Hoidiku mõõdud: 285 mm x 151 mm.

Võta ühendust!