We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Darba drošības 5 soļi!

Lai nodrošinātu drošību personālam, kas strādā ar mašīnām un iekārtām vai to tuvumā, katrā uzņēmumā jāievieš šie drošības pasākumi. Vai esat dzirdējuši par LockOut/TagOut/TryOut?

Kas ir LockOut/TagOut/TryOut (LoToTo)?

LockOut – tas ietver LOTO (Lockout-Tagout) ierīču un slēdzeņu pielietošanu enerģijas kontroles punktos. Tas fiziski novērš mašīnu vai iekārtu darbību.

TagOut – tas ietver informācijas marķējumu uzlikšanu enerģijas kontroles punktiem. Šie marķējumi sniedz būtisku informāciju par bloķēto iekārtu, tostarp informāciju par veicamajiem apkopes vai remonta darbiem.

TryOut – attiecas uz pārbaudes procesu, lai nodrošinātu, ka bloķēšana ir veiksmīga. Bloķēšanas procedūrā iesaistītajam personālam ir jāpārliecinās, ka enerģijas regulēšanas ierīce ir pilnībā izolēta, pirms sākt jebkādus apkopes vai apkalpošanas darbus.

UZDODIET JAUTĀJUMU!

Kādi ir 5 LoToTo ieviešanas soļi?

 1. Izveidot uzņēmuma politiku: Uzņēmumam ir jābūt rakstiskai politikai, kas nosaka, ka ir jāizmanto LoToTo
 2. Izveidot procedūras: Jāietver detalizēta informācija par to, kā jāizmanto LoToTo
  katrai iekārtai
 3. Identificēt enerģijas kontroles ierīces: Visām enerģijas regulēšanas ierīcēm, kas jānorobežo un jānofiksē,
  jābūt apzīmētām ar etiķeti/marķējumu, lai tās varētu viegli atklāt, veicot bloķēšanu
 4. Apmācīt personālu: Visiem darbiniekiem ir nepieciešama apmācība par to, kā lietot LoToTo un kāpēc. Atkārtota apmācība ir
  ieteicama
 5. Ieviest bloķēšanas produktus: Personāls jāaprīko ar bloķēšanas ierīcēm, kas nepieciešamas, lai varētu
  veikt LoToTo saskaņā ar procedūrām

Visiem bloķēšanas darbiem ir jāizmanto trīs elementi:

1. elements: 

LOTO ierīce izolē enerģijas kontroles ierīci.

 

 

2. elements: 

Jāizmanto LOTO slēdzene, lai nepieļautu, ka slēdzenei un/vai ierīcei piekļūst nepiederošas personas.

 

 

 

3. elements:

Informācijas marķējums ir nepieciešams, lai informētu par bloķēšanu. Sniedz informāciju par to, kas veic bloķēšanu, un tās ilgumu.

 

 

 

 

Visbeidzot – uzņēmuma pienākums ir:

 • Izstrādāt politiku un procedūras attiecībā uz visām potenciāli bīstamām iekārtām
 • Nodrošināt, ka visas procedūras tiek regulāri atjauninātas un pārskatītas
 • Apmācīt personālu, kā izmantot procedūras un bloķēšanas ierīces

Visbeidzot – uzņēmuma pienākums ir:

 • Ievērot politiku un LoToTo procedūras
 • Paziņot atbildīgajām personām par jebkuru procedūrā atklātu kļūdu

Negaidiet, kad kaut kas notiks, rīkojieties tagad!

Võta ühendust!