We identify and protect products, people and premises!

Ženklinimas

Gaminių ir žmonių ženklinimas

Apsauga

Darbo sauga ir aplinkosauga

5 darbo saugos žingsniai!

Norėdama užtikrinti su mašinomis ir įrenginiais arba prie jų dirbančių darbuotojų saugą, kiekviena įmonė turėtų įgyvendinti šias saugos priemones. Ar esate girdėję apie blokavimą/pažymėjimą/išbandymą?

Kas yra LockOut/TagOut/TryOut (LoToTo)?

LockOut tai LOTO (blokavimas-pažymėjimas) įrenginių ir blokavimo įtaisų naudojimas energijos valdymo taškuose. Tai fiziškai užkerta kelią mašinų ar įrangos veikimui.

TagOuttai informacinių žymenų uždėjimas ant energijos valdymo taškų. Šiuose žymenyse pateikiama labai svarbi informacija apie užblokuotą įrangą, įskaitant išsamią informaciją apie atliekamus techninės priežiūros ar remonto darbus.

TryOuttai patikrinimo procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad blokavimas buvo atliktas sėkmingai. Prieš pradedant bet kokius techninės priežiūros ar aptarnavimo darbus, blokavimo procedūroje dalyvaujantis personalas turi įsitikinti, kad energiją valdantis prietaisas yra visiškai izoliuotas.

KLAUSKITE DAUGIAU!

Kokie yra 5 žingsniai įgyvendinant LoToTo?

 1. Sukurkite įmonės politiką: įmonė turi turėti rašytinę politiką, kurioje būtų nurodyta, kad LoToTo
  turėtų būti naudojamas
 2. Sukurkite procedūras: turėtų būti pateikta išsami informacija apie tai, kaip LoToTo turėtų būti atliekama
  kiekvienai įrangai
 3. Nustatykite energijos valdymo prietaisus: visi energiją valdantys prietaisai, kurie turi būti izoliuoti ir užblokuoti,
  turi būti pažymėti etikete / žymenimi, kad būtų lengvai aptinkami atliekant blokavimo operaciją
 4. Išmokykite darbuotojus: visus darbuotojus reikia išmokyti, kaip naudotis LoToTo ir kodėl jis turėtų būti naudojamas. Pakartotinis mokymas yra rekomenduojamas.
 5. Įdiekite blokavimo gaminius: aprūpinkite darbuotojus blokavimo įtaisais, reikalingais tam, kad jie galėtų atlikti LoToTo, laikydamiesi procedūrų.

Visiems blokavimo darbams reikia naudoti tris komponentus:

1 komponentas:
 
LOTO įrenginys izoliuoja energiją valdantį prietaisą.

 

 

2 komponentas:
 
turi būti naudojamas LOTO blokavimo įtaisas, kad pašaliniai asmenys negalėtų patekti prie blokavimo įtaiso ir (arba) įrenginio.

 

 

 

3 komponentas:
 
informacinis žymuo, reikalingas informuoti apie blokavimą. Jame pateikiama informacija apie tai, kas atlieka blokavimą, ir jo trukmę.

 

 

 

Apibendrinant galima teigti, kad įmonės atsakomybė yra:

 • sukurti politiką ir procedūras, taikomas visai potencialiai pavojingai įrangai
 • užtikrinti, kad visos procedūros būtų nuolat atnaujinamos ir peržiūrimos
 • apmokyti darbuotojus, kaip naudotis procedūromis ir blokavimo įtaisais

Darbuotojo atsakomybė yra:

 • laikytis politikos ir LoToTo procedūrų
 • pranešti atsakingiems asmenims apie bet kokią aptiktą procedūros klaidą

Nelaukite, kol kas nors įvyks, veikite dabar!

Võta ühendust!