We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Tööohutuse 5 sammu!

Tagamaks personali ohutust, kes töötavad masinate ja seadmetega või nende läheduses, tuleks igal ettevõttel tagada just need ohutusmeetmed. Kas olete kuulnud LockOut/Tagout/TryOutist?

Mis on LockOut/TagOut/TryOut (LoToTo)?

 

LockOut – Hõlmab LOTO (Lockout-Tagout) seadmete ja lukkude paigaldamist. See takistab füüsiliselt masina või seadme töötamist.

TagOut – Hõlmab informatsioonimärkide paigaldamist energiakontrollpunktidesse. Need märgised sisaldavad olulist teavet lukustatud seadme kohta, sealhulgas üksikasju hooldus- või remonditöödest.

TryOut-Viitab kontrolliprotsessile veendumaks lukustamise edukuses. Isikud, kes osalevad lukustamisprotseduuris, peavad kinnitama, et ohtu kujutav seade on täielikult isoleeritud, enne kui alustatakse  hooldus- või remonditöödega.

KÜSI LISA!

5 sammu, mida oleks LoToTo teostamisel vaja teha:

  1. Loo ettevõtte reeglistik: Ettevõttel peab olema kirjalik reeglistik, mis sätestab LoToTo kasutamist.
  2. Loo protseduurid: Need peaksid sisaldama üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas LoToTo-d tuleks iga seadme puhul läbi viia.
  3. Tuvasta energiakontrolliseadmed: Kõik energiakontrolliseadmed, mis tuleb isoleerida ja lukustada, tuleb märgistada sildi või kleebisega, et neid oleks lihtne tuvastada LoToTo-d teostades.
  4. Koolita personali: Kõik töötajad vajavad koolitust selle kohta, kuidas kasutada LoToTo-d ja miks see on oluline. Soovitatav on korduvkoolitus.
  5. Rakenda lukustustooteid: Varusta personal lukustusseadmetega, mis on vajalikud LoToTo läbiviimiseks vastavalt protseduuridele.

Kõik lukustustööd nõuavad kolme komponendi kasutamist:

Komponent 1:

LOTO lukustus isoleerib ohu allika kontrollseadme.

 

 

 

Komponent 2:

LOTO-lukku tuleb kasutada volitamata personali juurdepääsu takistamiseks ohuallika kontrollseadmele.

 

 

 

 

Komponent 3:Informatiivne silt on vajalik teabe edastamiseks lukustamise kohta. Annab teavet selle kohta, kes teostab lukustamist ja selle kestuse kohta.

 

 

 

 

 

Kokkuvõtvalt, ettevõtte vastutus hõlmab: 

• Luua reeglistik ja protseduurid kõigi potentsiaalselt ohtlike seadmete jaoks 

• Tagada, et kõiki protseduure hoitakse ajakohasena ja neid vaadatakse regulaarselt läbi 

• Koolitada personali, kuidas kasutada Lototo protseduure ja lukustusseadmeid

Töötaja vastutus: 

• Järgida reeglistikku ja LoToTo protseduure 

• Teavitada vastutavaid isikuid igast leitud protseduuriveast

Ära oota, et midagi juhtuks, vaid tegutse kohe!


24.jaanuar osaleb Signiti TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU TREFF 2024, Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn.

Ainulaadse koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele võimalikult lai ja praktiline tööohutuse- ja töötervishoiu valdkonda käsitlev teemavalik töökeskkonna edendamiseks.

Võta ühendust!