We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Cauruļu marķēšana

Bīstamo vielu tvertnēm un caurulēm jābūt marķētām ar attiecīgu zīmi vai tekstu. Arī plūsmas virzienam jābūt skaidram.

Skaties katalogā

Nemarķētas caurules apdraud gan dzīvību, gan īpašumu. Nelaimes gadījumus, traumas un iekārtu bojājumus var izraisīt tas, ka cilvēki nezina, ko satur atsevišķas caurules. Eiropā ir vairākas normas, kas norāda, kā identificējamas caurules.

Cauruļu marķēšana uz kuģiem un jūras teritorijās ir ārkārtīgi svarīga, lai vienmēr nodrošinātu drošību. Nelaimes gadījumus, traumas un mašīnu un iekārtu bojājumus var izraisīt cilvēku nezināšana par vielām, kas plūst caur caurulēm. Krāsas jūrā atšķiras no krāsām, ko izmanto uz sauszemes.

Võta ühendust!