We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Püüa nulli!

Ohutu töökeskkonna poole püüdlemine ei ole pelgalt ühekordne tegevus, vaid igapäevane kollektiivne pingutus ja töö. Lisaks on see hea võimalus kulude kokkuhoiuks, kuna töötajate ohutus on tagatud ja puuduvad õnnetustest tingitud seisakud.

tööohutusTööohutus sõltub mitmest asjaolust

Seega ei saa lihtsalt peale vaadates täielikku hinnangut anda. Üks võimalus on tellida töökeskkonna audit, kuid alustada saab ka vähemast. Soovitame mõelda läbi järgnevad küsimused:

  1. Kas ohtlikud alad ja evakuatsiooniteed on märgistatud?
  2. Kas töövahendid on regulaarselt inspekteeritud ja hooldatud?
  3. Kas seadmete hooldustööde ajaks on energiaallikad lukustatud?
  4. Kas lekete tõrjumiseks on kasutusel sobivad vahendid?

Kui ilmneb, et töökeskkonna ohutuks muutmise vahendeid ei ole piisaval määral kasutuses, siis tuleb haarata härjal sarvist ehk leida potentsiaalsed ohukohad ja valida sobiv lahendus.

Kukkumiste vältimiseks on vaja kõrvaldada põrandatelt õli- ja muud lekked. Seejärel tasub märgistada põrandatel ohutud käiguteed, tõstukite sõidualad, takistused ja ohtlikud kohad. Lisaks põrandamärgistusele on töötajate informeerimiseks hea kasutada ka silmatorkavaid ohutusmärke. Märgistada tuleb ka erinevaid aineid sisaldavad mahutid ja torud.

tööohutus - lukusta ja märgistaJärgmine samm on töövahendite korrasolek. Redeli järjepidev kontroll ja hooldus on kokkuvõttes odavam kui katkiselt redelilt kukkunud töötaja tervis. Sama tähtis on ka seadmete ja masinate hooldustööde ohutu teostamine. Väga levinud on „lukusta ja märgista“ (Lockout/Tagout) lahendused, mis võimaldavad erinevad energiaallikad hooldustööde ajaks lukustada ning märgistada vajaliku infoga.

Püüa nulli!

„Püüa nulli“ on üleskutse viia töökohal juhtuvate õnnetuste arv nullini. Ei piisa sellest, kui varasema 20 tööõnnetuse asemel on nüüd 10, vaid teema vajab järjepidevat tähelepanu. Muidugi ei tähenda see, et kui esimese aastaga pole tööohutusega nulli jõutud, siis on läbi kukutud. Töökeskkonna ohutuks muutmine on pikaajaline protsess, kuid lõppeesmärgiks peaks alati olema jäädavalt null tööõnnetust. Sellepärast kutsumegi üles nulli püüdma.

Vaata lähemalt tööohutuslahendusi!

Jälgi meid ka LinkedIn’is.

Võta ühendust!