We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Etiketid - WEEE märgistus

EEIA marķējums

EEIA (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) direktīva nosaka, ka par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu ir atbildīgi šo iekārtu ražotāji vai izplatītāji.
Võta ühendust!