We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Atbilstības marķējumi

Mēs piedāvājam dažādus atbilstības marķējumus – CE, RoHS, WEEE u.c.

EEIA (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) direktīva nosaka, ka par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu ir atbildīgi šo iekārtu ražotāji vai izplatītāji.

Ķīnas RoHS marķējumi tiek izmantoti uz produktiem, kas paredzēti Ķīnas tirgum un atbilst Ķīnas noteikumiem.

RoHS (bīstamo vielu ierobežošanas) marķējums tiek izmantots uz produktiem, kas atbilst direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

CE marķējums tiek lietots uz produktiem, kas atbilst Eiropas Savienības drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām, kas nodrošina lietotāja drošību.

Võta ühendust!