We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Vides drošība

Ir reizes, kad pieļaujamas nelielas kļūdas, un no tām var mācīties. Dabiskā vide nepieļauj kļūdas. Lai novērstu nelaimes gadījumus, ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu riska novērtējumu.
 
Mēs rūpējamies par vidi un palīdzam novērst darba procesu un avāriju radīto piesārņojumu, lai jūs būtu pilnībā gatavs.

Sorbenti, kas absorbē tikai eļļu un šķidrumus uz naftas bāzes, bet ir hidrofobi (atgrūž ūdeni).

Universālie sorbenti notīra eļļas, dzesēšanas šķidrumus, šķīdinātājus un šķidrumus uz ūdens bāzes jebkur telpās.

SPC jūras speciālie izstrādājumi palīdz adsorbēt un aizturēt naftas noplūdes uz ūdens.

Negadījumi reizēm notiek, tāpēc ir svarīgi būt gatavam. Mums ir pieejami dažādi avārijas reaģēšanas komplekti, kas piemēroti jebkura veida noplūdes gadījumiem.

Izlijušu šķidrumu barjeras un notekcauruļu blīvējumi novērš šķidrumu iekļūšanu notekcaurulēs un viegli un ātri aiztur vai novirza izlijušos šķidrumus.

Võta ühendust!