We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Vides drošība

Ir situācijas, kur nelielas kļūdas ir atļautas, lai no tām mācītos. Taču ne ar cilvēku dzīvībām, ne vidi riskēt nedrīkst. Lai nenotiktu nelaimes, ir svarīgi veikt priekšdarbus, kā arī rūpīgi izvērtēt riskus.

Rūpējamies par vidi un palīdzēsim arī tev likvidēt tava darba procesu un to izraisīto avāriju radīto vides piesārņojumu, kā arī darīt visu, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem.

Oil Only sorbents absorb oil & petroleum based liquids, but are hydrophobic (repel water).

Universal sorbents clean up oils, coolants, solvents and water-based fluids anywhere indoor.

SPC marine specialty items help to adsorb and contain oil spills on water.

Accidents do happen sometimes, so it's important to be prepared. We have a range of emergency response spill kits to handle any type of spill.

Spill barriers and drain seals prevent liquids from entering drains and contain or divert spills easily and quickly.

Võta ühendust!