We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Temperatūras indikācija

Brady temperatūras indikācijas materiāli nodrošina pastāvīgu ierakstu par augstāko temperatūru, kas sasniegta iekārtā.

Temperatūras indikācijas etiķetes nodrošina pastāvīgu ierakstu par augstāko temperatūru, kas sasniegta iekārtā. 

Võta ühendust!