We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Seadmete lukustamine hooldustöödeks

Tööõnnetuste ennetamisel mängib suurt rolli seadmete korrapärane hooldus. Et hooldustöid ohutult teostada, tuleb seadmed selleks ajaks lukustada. „Lukusta ja märgista“ (inglise keeles Lockout/Tagout ehk Lo/To) tähendab seadmete energiaallikate lukustamist hooldustöödeks ning märgistamist vajaliku infoga.

„Lukusta ja märgista“ vahendid aitavad seadmete hooldustöid paremini korraldada. Lisaks väheneb tööõnnetuste hulk: seal, kus Lo/To kasutusel, on õnnetuste arv 80% vähenenud. Korralikult juurutatud „lukusta ja märgista“ aitab ka ettevõttel kulusid kokku hoida, kuna õnnetustega kaasneb alati rahaline kahju.

Lukustada saab kõiki erinevaid tüüpi energiaallikaid: mehhaanilisi, elektrilisi, hüdraulilisi, pneumaatilisi jne. See tähendab, et oma lukustusvahendi saab iga kraan, pistik, kaitse ja nupp. Lisaks käib sinna juurde tabalukk ja infosilt, kus on kirjas:

  • Kes töid teostab?
  • Kui kaua seadme hooldus eeldatavalt kestab?
  • Kelle poole küsimustega pöörduda?
  • Ohutusjuhised hooldustööde ajaks jne.

Lo/To juurutamiseks on vaja ettevõtte poolset nägemust ja tahet, et saada paika strateegia ja selgitada välja hooldustööde protseduurid. Abiks on siin pilvepõhine LINK360 tarkvara, mis aitab meeles pidada millal, milliseid seadmeid ja kuidas tuleb hooldada.

Lisaks on vaja tuvastada ohtlikud energiaallikad ja need vastavalt märgistada. Selge ja silmatorkav märgistus aitab hooldustööde
„Lukusta ja märgista“ lahenduste kasutamisel on tähtis meeles pidada, et töötajatele oleks jagatud piisaval hulgal vajalikke lukustusvahendeid, vastasel juhul ei teki harjumust neid kasutada.

Peale selle on vaja koolitada kõiki seotud töötajaid „lukusta ja märgista“ vahendeid kasutama ja regulaarselt kontrollida ka selle täitmist.

Tööõnnetuste vähendamine peaks igas ettevõttes olema olulisel kohal ning sealjuures ei piisa ainult ühele tööohutuse osale keskendumisest, vaja on tegelda kõigega. Ainult nii on võimalik tööõnnetustega nulli jõuda ja seda ka pikaajaliselt säilitada.

Loe lähemalt Lo/To kohta!

Vaata meid ka LinkedIn’is.

Võta ühendust!