We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Pakisiltide printimine

Kui viimati kirjutasime sellest, mida ladude ja toodete märgistamisel silmas pidada, siis seekord keskendume liikuvate kaupade, täpsemalt saadetavate pakkide markeerimisele.

Need juhud, kus pakile kirjutatakse saatmiseks vajalik info käsitsi, on jäänud harvaks, kuna sellel on palju kitsaskohti:

  • teksti loetavus sõltub käekirjast;
  • kogemata võib minna pakile vale info;
  • tekst pole hästi märgatav või tuleb transpordi käigus maha.

Selle asemel prinditakse pakisilte nüüd tihti tavalise kontoriprinteriga A4-mõõdus paberile. See aga tähendab, et kas silt tuleb liiga suur, seda on vaja kokku murda või hoopis kääridega õigesse mõõtu lõigata. Lisaks on vaja silt liimi või teibiga pakile kleepida. Tänapäeval, kus internetist tellitud kaupade hulk on hüppeliselt kasvanud, on selline teguviis liiga ajamahukas.

Palju efektiivsem on kasutada pakkide märgistamiseks eraldi etiketiprinterit.

Millele pakisiltide printeri ja etikettide valikul tähelepanu pöörata?

Kuna pakkide saatmisel on info säilimine vajalik ainult lühiajaliselt, siis üldjuhul piisab tavalisest termoprinterist ja -etikettidest. Etikette on saadaval väga paljudes mõõtudes, kuid kõige mõistlikum on kasutada 100 x 150 mm (või A6) suuruseid silte, kuna need ühilduvad pea kõigi transpordiettevõtetega.

Materjali valik on lai:

  • termo- või termosiirdeetiketid;
  • paber või plastik;
  • valge või värviline;
  • tühi või eeltrükitud (näiteks logoga).

Kulude kokkuhoiu mõttes piisab üldjuhul muidugi kõige tavalisemast: valged termopaberist etiketid.

Printeri valikul tuleb läbi mõelda mõningad nüansid. Kui pakkide saatmisega tegeleb ainult üks inimene, siis piisab sellest, et printer on ühendatud USB-kaabli abil ainult ühe arvutiga. Kui aga pakisilte on vaja printida rohkematest arvutitest, siis tasub valida LAN-võimekusega printer.

Enamik termoprinteritest ühilduvad Windowsiga probleemideta ning saad transpordi-ettevõtte poolt antud PDF-faili otse printerisse saata. Maci ja Linuxi puhul on valik veidi väiksem ning enne on vaja tingimata kindlaks teha, et printeril oleks olemas vastav driver. Keerulisematel juhtudel aga vajadus printer otse enda süsteemi integreerida, nii et eraldi faili tekitamise asemel saadetaks vajalik info otse printerisse. Sellisel juhul on vaja kindlaks teha, kas printer toetab süsteemiga liidestamiseks vajalikku keelt (näiteks on üks tuntumaid ZPL).

Kui üldjuhul katab pakkide saatmisel vajaduse ära termoprinter, siis raskemates tingimustes (pakid viibivad kaua UV-valguse, niiskuse vms käes) või kui info peab säilima kauem (üle poole aasta) tasub kasutada termosiirdeprinterit ja vastavaid materjale.

Nüüd, kui pakiautomaate leidub iga nurga peal ning internetist tellitud kaupade hulk on varasemaga võrreldes märgatavalt kasvanud, on võrreldes kleebitavate pakisiltide kasutamisest saadava kokkuhoiuga on termoprinteri ja -etikettide kulu väike.

Oleme kokku pannud ka paketi kõigest vajalikust, et pakisiltide printimisega alustada.

Võta ühendust!