We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Mida ladude markeerimisel silmas pidada?

Kõik, kes ladudega igapäevaselt kokku puutuvad teavad, et korralik märgistus tõstab ettevõtte efektiivsust. Kui on selge, mitmendas vahes või millisel riiulil miski asub, siis on aja kokkuhoid märkimisväärne. Ladude märgistamiseks on palju mooduseid, seetõttu on tähtis, et iga ettevõte leiaks just neile sobiva lahenduse ning kasutaks ühesugust süsteemi üle kogu ettevõtte.

Mida üldse ladudes märgistada?

Ladude märgistamineSelge, lihtne ja silmapaistev tähistus aitab töötajatel ja koostööpartneritel paremini orienteeruda. Nii on võimalik lisaks aja kokkuhoiule vähendada ka vigu. Selleks tasub märgistada:

  • kauba peale- ja mahalaadimiskohad;
  • alad sisse tulnud ja väljuvatele alustele;
  • riiulivahed;
  • erinevad riiulid;
  • vahel ka riiulitel asuvad karbid.

Mida ladude märgistamisel silmas pidada?

Ladude märgistamine
Enne tegutsema hakkamist tasub läbi mõelda, mida märgistatakse, millised on keskkonnatingimused, mida ja kellele markeering ütlema peab jne. Arvestada võiks, et:

  • laadimisustel olev märgistus peab olema kaugelt nähtav ja pidama vastu välitingimustes;
  • kaubaaluste ja riiulivahede jaoks võib üldjuhul kasutada püsivamat märgistust – põrandavärvi või -teipi;
  • kui riiulitel on püsiv info ja asukoht ei muutu, siis sobivad hästi kleebitavad numbrid ja tähed;
  • kui riiulitel olev tähistus on muutlik, siis on parem kasutada magneteid või taskuid.

Märgistused on vastavalt valitud lahendusele kas juba eeltrükitud (numbrid, tähed, märgid), sobiva printeriga kohapeal trükitavad või osad ka käsitsi kirjutatavad.
Korralik märgistus annab olukorrast selge ülevaate, vähendab otsimisele kuluvat aega ning vähendab ka tekkivaid vigu. Selleks on muidugi vajalik ka hästi läbi mõeldud ning kõigile arusaadav süsteem. Kui ladu on korras, siis järgmiseks sammuks on toodete markeerimine.

Hoia silm peal ka meie tegemistel LinkedIn’is ja Facebookis!

Võta ühendust!