We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

rohs

RoHS marķējums

RoHS (bīstamo vielu ierobežošanas) marķējums tiek izmantots uz produktiem, kas atbilst direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
Võta ühendust!