We identify and protect products, people and premises!

Apzīmējumi

Preču un cilvēku marķēšana

Aizsardzība

Darba un vides drošība

Ohumärgid

Brīdinājuma zīmes

Brīdinājuma zīmes norāda uz bīstamiem apstākļiem. Norādot uz riska zonām (elektrība, kritieni, radiācija u. c.), varat samazināt nelaimes gadījumu skaitu, kas var izraisīt traumas vai pat nāvi.

Ir pieejamas arī fotoluminiscējošas zīmes.

Võta ühendust!