We identify and protect products, people and premises!

Ženklinimas

Gaminių ir žmonių ženklinimas

Apsauga

Darbo sauga ir aplinkosauga

Atitikties etiketės

Siūlome įvairių atitikties ženklų etiketes – CE, RoHS, EEĮA ir kt.

EEĮA (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) direktyva įpareigoja elektros ir elektroninės įrangos gamintojus arba platintojus šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Kinijos RoHS etiketėmis ženklinami Kinijos rinkai skirti gaminiai, atitinkantys Kinijos taisykles.

RoHS (tam tikroms pavojingoms medžiagoms nustatyto apribojimo) etikete žymimi gaminiai, kurie atitinka direktyvą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

CE ženklu žymimi gaminiai, atitinkantys Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus, kuriais užtikrinama naudotojo sauga.

Võta ühendust!