We identify and protect products, people and premises!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

Valdkonnad

Meie märgistus- ja ohutuslahendusi võib leida paljudest erinevatest tööstusvaldkondadest, mille ettevõtetele oleme kauaaegne ja usaldusväärne partner. Oleme seadnud endale eesmärgiks pakkuda alati parimat lahendust.

Lennundus
Lennundus
Usaldusväärsed kaablite ja komponentide märgistused garanteerivad lennukite optimaalse tööaja. Etikettide vastupidavust ekstreemsetele temperatuuridele, lahustitele ja muudele vedelikele on laboris testitud.
Telekommunikatsioon
Telekommunikatsioon
Telekommunikatsiooni valdkonnas on oluline juhtmete ja komponentide kiire identifitseerimine ja taastamine, et klientide töö saaks jätkuda. Meie etiketid pakuvad maksimaalset vastupidavust ja loetavust kõikides tingimustes.
Meditsiin
Meditsiin
Haiglates on edastatav info elulise tähtsusega. Käepaelad ja etiketid peavad olema kvaliteetsed, et info säiliks loetavana kogu külastuse vältel, kuid samal ajal ka patsiendi jaoks mugavad.
Autotööstus
Autotööstus
Iga päev maailmas toodetavate, transporditavate ja uuteks autodeks kokku pandavate miljonite komponentide leidmine ja tuvastamine on suur väljakutse. Meie lahendused toetavad suuremat tootlikkust ja kvaliteeti.
Puidutööstus
Puidutööstus
Puidutööstuse sildid ja lipikud peavad vastu pidama välitingimustes. Lisaks tuleb tööstuses tagada seadmete ohutus hooldustööde ajal, et inimeste elu ja tervist kaitsta.
Keemiatööstus
Keemiatööstus
Keemiatööstuses on oluline toodete ohutu ja keskkonnasäästlik tootmine. Meie lahendused aitavad teil tootmisprotsesse ohutumaks muuta.
Elektroonikatööstus
Elektroonikatööstus
Elektroonikatööstuses on vaja tooteid jälgida läbi erinevate protsesside. Komponentide mõõtmete tõttu on etiketid tihti väga väikesed, kuid spetsiifilised: need peavad vastu pidama temperatuurile, ei tohi tekkida staatilist elektrit või peab neid olema võimalik kergelt eemaldada.
Metallitööstus
Metallitööstus
Metallitööstuses kasutatavad etiketid peavad säilima välitingimustes, kuid lisaks pidama vastu ka õlile ja muudele vedelikele. Vajalik info peab jääma kogu tootmisprotsessi vältel ning tihti ka hiljem müügieesmärkidel loetavaks.
Rõivatööstus
Rõivatööstus
Lahendused riiete markeerimiseks suuruse ja pesuinfoga, mugav otsetrükk riietele, branding (logod jms). Lisaks tarvikute ja töövahendite märgistus töö efektiivsemaks korraldamiseks.
Võta ühendust!