We identify and protect products, people and premises!

Ženklinimas

Gaminių ir žmonių ženklinimas

Apsauga

Darbo sauga ir aplinkosauga

Saugos ženklai ir etiketės

Tinkamas saugos ženklinimas rodo pagarbą darbuotojams ir klientams, tačiau yra daug tokį ženklinimą reglamentuojančių įstatymų. Su mūsų saugos ženklais jūsų darbo aplinka bus daug saugesnė.

Žiūrėkite katalogą

Evakuacijos ir pirmosios pagalbos ženklai padeda aiškiai nukreipti žmones į reikiamą vietą ekstremaliosios situacijos metu – iš pastato, į susirinkimo vietą arba prie pirmosios pagalbos įrangos. Pastačius ženklus aukštai, bus pasiektas geresnis matomumas iš tolo arba plūstant miniai.

Priešgaisrinės saugos ženklai padeda užkirsti kelią gaisro plitimui, informuodami darbuotojus ir lankytojus kaip dera elgtis. Tokia nuoroda turėtų būti pateikta tarpiniame ir viršutiniame aukštyje, užtikrinant optimalų matomumą bet kokiomis aplinkybėmis.

Įspėjamieji ženklai nurodo pavojingas sąlygas. Nurodydami pavojingas vietas (elektros srovė, kritimas, radiacija ir kt.) galite sumažinti nelaimingų atsitikimų, galinčių sukelti sužalojimus ar net mirtį, skaičių.

Svarbu uždrausti patekti į tam tikras zonas ar uždrausti patekti kai kurioms mašinoms ar žmonėms. Tai dažnai būtina siekiant užtikrinti saugumą arba kartais tiesiog privatumo sumetimais. Aiškūs ir tinkamai išdėstyti draudžiamieji ženklai padeda tai pasiekti.

Privalomieji ženklai informuoja darbuotojus ir lankytojus, kurie patenka į jūsų objektą, apie tai, ką reikia daryti, kad jie išliktų saugūs.

Aukštos kokybės fotoliuminescenciniais saugos ženklais galima aiškiai pažymėti kliūtis ar praėjimus, kad būtų galima greitai evakuotis, net ir visiškai užtemus šviesai. Fotoliuminescencinės medžiagos įkraunamos savaime, jų nereikia tikrinti ar prižiūrėti.

Avarinių situacijų kasdien pasitaiko keltuose, tanklaiviuose, uostuose ir takelažuose. Avarinės situacijos yra nenuspėjamos, todėl tiek darbuotojams, tiek lankytojams labai svarbu greitai ir veiksmingai evakuotis. Dėl šios priežasties labai svarbu turėti aiškius ir lanksčius saugos ženklus.

Ženklo forma – trikampis
ĮSPĖJIMAS IR PERSPĖJIMAS

Ženklo forma – apskritimas arba stačiakampis
DRAUDIMAS, GAISRO GESINIMO ĮRANGA

Ženklo forma – stačiakampis
EVAKUACIJA, PIRMOJI PAGALBA

Võta ühendust!