Meie abiga saad märgistada ja kaitsta oma tooteid, vara ja inimesi!

Märgista

Toodete ja inimeste markeerimine

Kaitse

Töö- ja keskkonnaohutus

alt

Signiti

märgista ja kaitse

Vaheta oma vana käsiprinter parema vastu

Brady BMP21 Plus

Märgista – Vastupidavad seerianumbrid, tooteetiketid, kaablimarkerid, garantiikleebised, etiketiprinterid, vöötkoodi skannerid, seadmed ja materjalid identifitseerimisinfo või logode trükkimiseks kangale, käepaelad, rinnasildid jne.

Vaata lähemalt

Alamarkeerimine

Kaitse – Ohtlike vedelike lekete tõrje, ohumärgistus, surveseadmete märgistus, alamarkeering (põranda markeerimisteip, libisemiskaitse, kaitsepamprid), sildid, viidad, inspekteerimisvahendid jne.

Vaata lähemalt